Inhoud van een sessie Mindful met Muziek

Probeer nu! »

Doel van dit lesonderdeel binnen de sessies:

De musicus speelt live muziek waarbij deelnemers de gedachten laten gaan over de dag die men gehad heeft of over een gestelde vraag. Het doel van dit lesonderdeel is structuur te bieden bij aanvang van de lessen en daardoor rust te creëren. De vraag kan een persoonlijke vraag zijn of een vraag gesteld door de musicus, met als doel hier op een later moment inzicht in te verkrijgen. Letten op de ademhaling, een kort (mogelijk meditatief) verhaal of poëzie kan een toevoeging zijn om weg te komen van de persoonlijke zorgen.

Waartoe trachten we te komen in acht lessen:

Door elke keer met dit lesonderdeel te beginnen ervaren de deelnemers structuur en weten zij in het verloop van de lessen wat te verwachten.

Kernwoorden bij dit lesonderdeel:

Loslaten, ontspanning, muziekbeleving.

Moon river - Dorien van der Steen


Doel van dit lesonderdeel binnen de sessies:

Samen met de deelnemers kan gesproken worden over hoe muziek te gebruiken om emoties te reguleren (zoals verdriet, boosheid, om energie te krijgen of om jezelf op te vrolijken). Bij dit lesonderdeel kan over deze mogelijkheid tot coping nagedacht worden (ook als thuisopdracht). Deelnemers kunnen mogelijk geïnspireerd raken door het delen van muziek door erover te spreken of door te musiceren. Men maakt kennis met muziek(stukken/stijlen) die een speciale betekenis hebben voor de deelnemers of de musicus, en men leert elkaar kennen zodat er groepsvorming kan plaatsvinden.

Waartoe trachten we te komen in acht lessen:

Het idee bij dit lesonderdeel is dat deelnemers ertoe worden gestimuleerd thuis ook (weer) muziek te luisteren of te musiceren.

Kernwoorden bij dit lesonderdeel:

Coping, muziekbeleving, verbinding.

Doel van dit lesonderdeel binnen de sessies:

De musicus motiveert deelnemers om met aandacht te luisteren naar muziek. D.m.v. multidisciplinaire kunsteducatie (muziek gecombineerd met bijvoorbeeld beeldende kunst) kan mogelijk de focus beter vastgehouden worden en kan mogelijk de muziekbeleving geïntensiveerd worden. Tevens kan de beeldende kunst een houvast zijn voor de deelnemers; het kan inspiratie geven en hun gedachten een richting geven. Door deze inspiratiebron te gebruiken krijgen de deelnemers een opzetje richting een eigen muziekbeleving.

Waartoe trachten we te komen in acht lessen:

Deelnemers worden getraind in het luisteren; hiermee wordt mogelijk focus en flow bereikt. Door deelnemers deze ervaring te geven, hebben ze mogelijk een nieuwe copingstijl bij stress.

Kernwoorden bij dit lesonderdeel:

Muziekbeleving, focus, flow, verbinding.

Doel van dit lesonderdeel binnen de sessies:

De musicus gaat vanuit zijn expertise laagdrempelig improvisatie aanbieden; dat kan vocaal, instrumentaal met percussie- of melodieinstrumenten of bijvoorbeeld via body percussion. Deelnemers ervaren hoe gemakkelijk je zelf muziek kunt maken en hoeveel plezier het zelf muziek maken kan geven. Het kan een aanzet zijn tot het starten met het zelf musiceren. Improviseren kan de expressie en creativiteit vergroten. Bij improvisatie kunnen we aandacht geven aan ritmes en zo bezig zijn met maatgevoel en entrainment.

Waartoe trachten we te komen in acht lessen:

Improviseren op verschillende manieren, het vrije spelen vergroten. Het doel is deelnemers na acht lessen het gevoel mee te geven dat zij een instrument kunnen vastpakken/aanraken en ermee kunnen experimenteren. Bovendien kan een eerste drempel richting muziekles worden weggenomen door succeservaringen bij dit lesonderdeel.

Kernwoorden bij dit lesonderdeel:

Muzikaliteit, creativiteit, expressie, muziekbeleving, focus, plezier, maatgevoel, entrainment, verbinding.

Piano in de Intratuin in Tilburg.
Doel van dit lesonderdeel binnen de sessies:

Hierbij mogen deelnemers associëren bij een muziekstuk dat live gespeeld wordt door de musicus. Deelnemers worden zich bewust van wat ze met elk van de zintuigen ervaren. Vanuit een lichaamsbewustzijn van 'buiten' naar innerlijke lichaamssensaties; wat doet muziek met je lijf en gevoel?

Naast Art Based Learning (ABL) kan ook Visual Thinking Strategies (VTS) helpen bij het subjectief luisteren. Deelnemers luisteren naar wat er gebeurt in de muziek en vertellen hier in het volgend lesonderdeel (reflectie) over.

Waartoe trachten we te komen in acht lessen:

Na acht lessen zijn deelnemers vertrouwd met het gaan naar hun eigen persoonlijke muziekervaring en is de focus op het auditieve vergroot.

Kernwoorden bij dit lesonderdeel:

Muziekbeleving, creativiteit, focus, flow, lichaamsbewustzijn.

Doel van dit lesonderdeel binnen de sessies:

Deelnemers bespreken de associaties die zij bij het vorige lesonderdeel hebben ervaren. Het samen delen van de ervaring geeft mogelijk een persoonlijk antwoord, een inzicht, op de vraag uit het eerste lesonderdeel. Het reflecteren aan de hand van kunst levert mogelijk bijzondere gesprekken op tussen de deelnemers waardoor er verbinding ontstaat.

Waartoe trachten we te komen in acht lessen:

Na acht lessen hebben de deelnemers een of meerdere keren een inzicht verworven en weten zij hoe zij dit zonder begeleiding mogelijk kunnen voortzetten. Er is verbinding ontstaan tussen de deelnemers.

Kernwoorden bij dit lesonderdeel:

Reflectie, inzicht, verbinding.

Doel van dit lesonderdeel binnen de sessies:

De musicus organiseert vanuit zijn eigen expertise een gezamenlijk laagdrempelig musiceren waardoor musiceerplezier wordt ervaren. Het brein wordt gestimuleerd en er wordt een vervanging gegeven aan het brein voor piekeren. De stress kan eruit gegooid worden en deelnemers ervaren plezier.

Waartoe trachten we te komen in acht lessen:

Na acht lessen zijn deelnemers vertrouwd met laagdrempelig musiceren en is de eerste drempel richting zelf musiceren weggenomen.

Kernwoorden bij dit lesonderdeel:

Muzikaliteit, creativiteit, hersenactivatie, plezier, ritme, synchronisatie, verbinding, afleiding, lichaamsbewustzijn.

Doel van dit lesonderdeel binnen de sessies:

De afsluiter is een liefst live gespeeld lied waarbij niets hoeft. Dit biedt structuur aan het eind van de sessies. De deelnemers kunnen de les met een ontspannen gevoel afsluiten. Het is bovendien een moment waarbij we (opnieuw) verschillende ideeën van muziek(stukken/stijlen) kunnen delen met elkaar.

Waartoe trachten we te komen in acht lessen:

Deelnemers hebben mogelijk muziek ervaren waarbij zij zich kunnen ontspannen en hebben inspiratie gekregen om muziek thuis (nogmaals) op te zoeken om ter ontspanning te beluisteren.

Kernwoorden bij dit lesonderdeel:

Ontspanning, structuur, afsluiting, verbinding.

Terug Naar Boven